MS Word

Prostředí MS Word 2013, 2016, popř. 2010

Karty, skupiny, příkazy, panel rychlého přístupu. Možnosti nastavení prostředí MS Word. Klávesové zkratky. Přidání příkazu do panelu rychlého přístupu. Vytvoření nové karty a skupiny příkazů.

1 hodina

Základy psaní a zpracování textu

Pravidla pro psaní textu v textových editorech, vzhled dokumentu, změna vlastností písma, odstavce, stránky. Kopírování textu a možnosti jeho vložení. Možnosti uložení dokumentu.

3 hodiny

Pokročilá práce s textem

Tabulátory, psaní do sloupců. Převod textu na tabulku a naopak. Číslované seznamy a odrážky, změna nastavení.

3 hodiny

Zpracování dlouhých dokumentů

Používání stylů, výhody jejich použití. Typy stylů, vytvoření nových stylů, řízení toku textu. Obsah dokumentu. Práce v zobrazení osnova. Složení dokumentu z dílčích dokumentů.

3 hodiny

Vzhled stránky a tisk

Záhlaví a zápatí dokumentu. Číslování stránek. Oddíly. Titulní stránka. Možnosti tisku.

2 hodiny

Hromadná korespondence

Propojení dokumentu s adresami umístěnými v jiném souboru nebo v aplikaci MS Outlook.

2 hodiny

Objekty v MS Word

Vložení obrázku, organizačního diagramu, WordArtu, geometrických tvarů. Změna vlastností těchto objektů.

2 hodiny

Tabulky

Možností vložení tabulek a změna jejich vlastností. Jednoduché výpočty v tabulce. Převod textu zarovnaného pomocí tabulátorů na tabulku a naopak. Tabulky v Excelu a jejich zobrazení ve Wordu.

2 hodiny

Revize dokumentu a automatický text

Kontrola pravopisu. Nastavení automatických oprav. Vložení automatického textu. Komentáře. Sledování změn.

2 hodiny

Další

Další témata dle přání zákazníka.