Ceník

Realizace kurzů

 • Kurzy jsou realizovány u zákazníka.
 • Zákazník si může vyzbrat verzi MS Office (2013, 2016, popř. 2010).
 • Obsah a rozsah kurzu se po dohodě přizpůsobí konkrétním potřebám zákazníka.
 • Individuální kurzy jsou určeny pro 1–2 účastníky.
 • Skupinové kurzy jsou určeny pro 3–10 účastníků.

Cena

Individuální kurzy

 • První hodina: 600 Kč.
 • Každá další hodina téhož dne: 450 Kč.
 • Cestovné mimo Ostravu: 6 Kč/km.
 • Minimální délka školení jsou 2 hodiny.

Skupinové kurzy

 • 700 Kč/hod.
 • Cestovné mimo Ostravu: 6 Kč/km.
 • Minimální délka školení je 6 hodin.

Oblast školení

 • Ostrava a okolí.
 • V případě vícedenního školení je možné dohodnout i vzdálenější místo od Ostravy.

Korektury textu

 • Kontrola gramatiky a pravopisu: 40 Kč za normostranu.
 • Kontrola gramatiky, pravopisu a stylistické správnosti: 60 Kč za normostranu.
 • Formátování textu podle metodických pokynů školy a podle ČSN 01 6910: 25 Kč za normostranu.
 • Úprava citací podle ČSN ISO 690: 15 Kč za citaci.
 • Normostrana je 1.800 znaků včetně mezer.